ભારે વરસાદ થી થયેલ નુકશાન માટે મળશે 2500 થી 15000 સુધીની સહાય, સરકારની જાહેરાત

  વરસાદ નુકશાની સહાય: રાજયમા હાલમા સપ્ટેમ્બર માસમા પડેલા વરસાદે ભારે તારાજી સર્જી હતી. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત ના જિલ્લાઓમા …

Read more